To assist you in joining us in joyful Kirtan!

 

 

 

Durga Maa

Om Dum Durgaye
Shakti Durga Maa
Jai Maa

 

 

Anjanaya

Anjaneya Anjaneya Anjaneya Pahimam
Hanumata Hanumata Hanumata Rakshamam

Hanuman - Sita Ram
Sita Ram -  Hanuman

 

Jaya Ganesha

  

 

Gayatri

Om Bhur, Bhuva, Swaha,

Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dheemahi

Dhiyo Yonaha Prachodayat


 

Bolo Ram

Rama Rama Bolo Hare

Ram Ram Ram

 

 

Radhe

Jai Sri Radhe

 Radhe Jai Sri

       ...Radhe

 

Anandoham

Anandoham Anandoham

Anandam Brahm Anandam

 

 

Lokaha

     samasta

           sukino

                 bhavantu

 

 

Sri Krshna Govinda
Hare Murare
He Nata Narayana
Vasudeva

 

 

Hare Krshna Hare Krshna
Krshna Krshna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare

 

Chaitanya

Sri Krshna Chaitanya
Prabhu Nityananda
Hare Ram Radhe Shyam
Radhe Govinda

Hare Ram Hare Ram 
Hare Ram Radhe Shyam
Hare Ram Radhe Shyam
Radhe Govinda

He Radhe Radhe Radhe Shyam
Govinda Radhe Sri Radhe
Govinda Radhe Radhe Shyam 
Gopala Radhe Radhe Shyam

 

Om Poornamada Poornamidam

Om Poornamada Poornamidam
Poornaat Poornam Udachyate
Poornasya Poornamaadaaya
Poornaveva Vashishyate

 

Om Tryambakam

Om Tryambakam Yajamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvarukamiva Bandhanan
Mrityor Mukshiya Maamritat